Chinese Ambassadors to the United States of America

Huang Zhen (1973.05-1977.11, Director of the  Liason Office )

Chai Zemin (1978.08-1979.03, Director of the Liason Office )

Chai Zemin (1979.03-1982.12)

Zhang Wenjin (1983.03-1985.04)

Han Xu (1985.05-1989.08)

Zhu Qizhen (1989.10-1993.03)

Li Daoyu (1993.04-1998.02)

Li Zhaoxing (1998.03-2001.01)

Yang Jiechi (2001.02-2005.03)

Zhou Wenzhong (2005.04-2010.03 )

Zhang Yesui (2010.03-2013.02 )

Cui Tiankai (2013.04-2021.06 )γ€€

Qin Gang (2021.07-

 

Suggest to a Friend: